MENU

Vertrouwelijkheidsregels

 

Vertrouwelijkheidsregels

Volgens de bepalingen van de Europese Algemene Verordening over Gegevensbescherming van 25 mei 2018, verplichten wij ons uw persoonlijke gegevens te beschermen.
De onderneming Edenly is de verantwoordelijke voor verzameling van deze gegevens. Alle u betreffende persoonsgegevens die wij verzameld hebben, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Uw persoonsgegevens die wij verzamelen via de elementen die u invoert, worden uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw bestelling in de best mogelijke omstandigheden en om u passende aanbiedingen te doen. Uw persoonsgegevens worden nooit verhuurd, afgestaan of verkocht aan derden voor andere doeleinden dan de uitvoering van uw bestelling, het ontvangen van uw reacties over uw aankoopervaring en/of het verzenden van aanbiedingen van Edenly.

U beschikt over een recht op toegang, wijziging en vergeten van uw persoonsinformatie, dat u kunt uitoefenen via de beveiligde beheersinterface van uw account, door contact op te nemen met onze verantwoordelijke gegevensbescherming via [email protected] of schriftelijk aan Edenly SA, Route de Frontenex 86 Bis,1208 Genève, Zwitserland.
 
1. Voor de sitebezoekers
Om u beter van dienst te zijn, meten wij het aantal geziene pagina’s, het aantal bezoeken en de activiteit van de bezoekers op de site en de frequentie waarmee ze terugkomen. Hiertoe gebruiken wij de ‘cookie’-technologie in het kader van Google Analytics. Een cookie stelt ons niet in staat om u te identificeren. In het algemeen registreert dit informatie met betrekking tot de navigatie van uw computer op onze site (de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en de tijd van de raadpleging enz.) die wij bij uw volgende bezoeken kunnen lezen. De door de cookies verzamelde gegevens zijn uitsluitend en strikt bestemd voor intern gebruik en worden nooit aan derden doorgegeven. Deze worden gebruikt om de aan de klanten voorgestelde service te verbeteren, waaronder de ergonomie van de site, de gepresenteerde producten en de klantrelatie. Voor het gebruik van onze eigen cookies of cookies van derden die niet nodig zijn voor het functioneren van de site is uw nadrukkelijke instemming nodig. U kunt uw instemming geven of u verzetten tegen het gebruik van cookies door uw browser op de juiste manier in te stellen. Hiertoe kunt u de gebruikshandleiding van uw browser raadplegen.

Sommige cookies, ‘reclamecookies’ stellen ons in staat uw surfgedrag te volgen en de bekeken producten te registreren, om u in een maximale periode van 90 dagen reclamebanners te presenteren die wel of geen verband houden met uw surfgedrag. Deze cookies zijn verbonden aan uw internetprofiel (maar maken het niet mogelijk u te identificeren) en kunnen afkomstig zijn van Google, Facebook, Criteo, Awin, Tradetracker of Affilae. Op dezelfde manier als hierboven aangegeven, is ook hiervoor uw nadrukkelijke instemming nodig.
 
2. Voor de aangemelde sitebezoekers
Op meerdere plekken op de site kunnen wij uw e-mailadres vragen om een betere gebruikservaring op de site te garanderen. Dit betreft onder andere het opslaan van uw favorieten, uw winkelwagen en de bestelling van een ring. Uw e-mailadres wordt nooit verkocht. Wij kunnen contact met u opnemen om u aanvullende productinformatie te sturen (bijvoorbeeld andere beschikbare versies), aanbiedingen met betrekking tot uw product of om uw een reactie over uw koopervaring te vragen. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om u hier tegen te verzetten. Onder aan elke e-mail die wij u sturen, treft u links aan om u uit te schrijven.

Op onze site bieden wij u de mogelijkheid om u in te schrijven op onze newsletter. De verwerking van uw elektronische contactgegevens vindt geheel op basis van uw instemming plaats. Om u uit te schrijven, kunt u contact opnemen met onze verantwoordelijke gegevensbescherming of de klantenservice. U kunt ook op de link onder aan elk van onze newsletters klikken om u uit te schrijven.
 
3. Voor de klanten van de site
Als u op onze site een bestelling doorgeeft, verwerken wij de vereiste gegevens voor de uitvoering, het afsluiten of het opzeggen hiervan. Na het doorgeven van een bestelling sturen wij u een bevestiging. U zult ook e-mails ontvangen in verband met de verandering van uw bestelstatus. Wij bewaren de geregistreerde gegevens voor de uitvoering van het contract tot het verlopen van de wettelijke garantie of, in voorkomende gevallen, de contractuele garantie en de garantierechten. Na het verlopen van deze periode bewaren wij de gegevens van onze contractuele relatie zoals vereist dor het handelsrecht en het fiscale recht, gedurende de wettelijke periodes. Tijdens deze periode (gewoonlijk tien jaar na het afsluiten van het contract), kunnen de gegevens door de belastingautoriteiten worden geraadpleegd in geval van herziening. Als u een andere betaalwijze hebt gekozen dan bankoverschrijving of cheque, zullen wij de vereiste betaalgegevens doorgeven aan een verlener van betalingsdiensten die wij inschakelen. Aan het einde van het bestelproces wordt u gevraagd een vragenlijst te beantwoorden om ons te helpen onze service te verbeteren. Deze vragenlijst is niet verplicht. Uw antwoorden worden nooit aan derden doorgegeven. U kunt te allen tijde vragen om verwijdering van uw antwoorden door contact op te nemen met onze klantenservice of de verantwoordelijke gegevensbescherming.

Zodra u uw sieraad hebt ontvangen, hebt u de mogelijkheid ons uw mening over uw sieraad te geven. Dit is geen verplichting. Wij kunnen deze mening op anonieme wijze op onze site publiceren, waarin alleen uw voornaam en plaats zullen worden weergegeven. U kunt te allen tijde vragen om verwijdering van deze mening door contact op te nemen met onze klantenservice of de verantwoordelijke gegevensbescherming.