MENU

Milieubescherming

Met het Parijs-Akkoord (COP21 in december 2015) hebben overheden overal ter wereld beloofd de CO2-uitstoot te beperken om de opwarming van de aarde "ver onder" een stijging van 2 ° C ten opzichte van pre-industriële niveaus te houden. Om dit doel te bereiken, moeten we tegen de tweede helft van deze eeuw koolstofneutraliteit bereiken. Hoewel het verminderen van de CO2-uitstoot van essentieel belang is, tonen wetenschappelijke studies aan dat, zelfs als de uitstoot plotseling zou verdwijnen, kooldioxide dat zich al in de atmosfeer van de aarde bevindt honderden jaren lang onze planeet zou kunnen blijven opwarmen. De uitdaging is ook om actief deze overtollige koolstof uit onze atmosfeer te verwijderen.

Het lijkt erop dat er een eenvoudige oplossing is. Volgens een studie van de universiteit van Oxford zouden bomen de beste technologie zijn om koolstofdioxide uit de atmosfeer te zuigen en het broeikaseffect tegen te gaan. Bossen balanceren de waterkringloop van de aarde, essentieel voor het koelen van ons klimaat. 50% van de biomassa van een boom is koolstof die opgeslagen blijft en fungeert als een "koolstofput", tenzij de boom ontbindt of wordt verbrand. Wereldwijde bossen bevatten naar schatting meer CO2 dan de atmosfeer. In deze context lijkt het voor de hand te liggen dat we een einde moeten maken aan het verdwijnen van natuurlijke bossen en het herstel van boslandschappen moeten versnellen.

WeForest werkt met gemeenschappen, lokale organisaties en NGO's om grootschalige herbebossingsprojecten te ontwikkelen door aan te tonen hoe het mogelijk is om aangetaste bodems te revitaliseren. De vereniging, ondersteund door een groot wetenschappelijk netwerk, brengt kleine en grote bedrijven samen die verantwoordelijk en toegewijd zijn om een ​​positieve impact op onze planeet te hebben. Inderdaad, WeForest heeft zichzelf ten doel gesteld 250.000 hectare boslandschap te transformeren tegen 2021 (inclusief 25.000 hectare gerevitaliseerde bossen), daarbij hun beste praktijken te demonstreren en ze internationaal te standaardiseren. We zijn er trots op dit ambitieuze project te kunnen ondersteunen.
In Frankrijk sterft jaarlijks bijna 30% van de bijenkolonies. In minder dan 10 jaar tijd hebben 15.000 Franse imkers hun activiteit moeten opgeven. Deze aanzienlijke daling van de bijenbevolking wordt ‘Colony Collapse Disorder’ (CCD) genoemd. Dit is van bijzonder groot belang door de ecologische rol van de bij als bestuiver. Dankzij steeds grotere aandacht in de media is de maatschappij zich inmiddels al beter bewust van dit probleem.

De vereniging Un toit pour les abeilles gaat verder en biedt actieve steun aan de nationale imkers. De vereniging heeft een interface gecreëerd waardoor particulieren en ondernemingen bijenkorven bij de deelnemende imkers kunnen financieren. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan een aangepaste manier van bijen houden. De honing die wordt geoogst, voldoet aan de Europese biologische normen en bezit in de meeste gevallen het overeenkomstige kwaliteitslabel.

Bovendien onderneemt de vereniging ook andere acties voor de bescherming van bijen. Buiten bewustmaking door middel van een reizende tentoonstelling over bijen, verleent de vereniging financiële steun aan imkerfederaties. Un toit pour les abeilles helpt ook imkers met een bijzonder hoog sterftecijfer onder de bijen of die een slechte oogst hebben gehad. Bovendien neemt de vereniging maatregelen voor het redden van wilde bijenzwermen. Vaak doen particulieren een beroep op gespecialiseerde bedrijven om deze zwermen te vernietigen. De vereniging betaalt deze bedrijven om ze in plaats daarvan in een bijenkorf te kunnen installeren. Wij zijn blij met dit project op de lange termijn en zijn benieuwd naar de smaak van onze eigen honing!
Na de Ocean Cleanup hebben we besloten om een andere vereniging te steunen die vecht tegen de vervuiling van de oceaan door plastic. Hun aanpak lijkt zowel voor de hand liggend als vernuftig: om een einde te maken aan de watervervuiling moet van meet af aan worden voorkomen dat afval daar terechtkomt.

De Plastic Bank werd opgericht in maart 2013 in Vancouver, Canada. Volgens stichters David Katz en Shaun Frankson zou de enige manier om oceaanverontreiniging door plastic tegen te houden zijn om de waarde van dit plastic duidelijk te maken door zoveel mogelijk waarde in de handen van de verzamelaars te brengen.

In feite is Plastic Bank geen puur milieuproject, het is ook een sociaal project: het doel is om de vaak zeer arme mensen te betalen die in deze extreem vervuilde gebieden wonen voor de tijd die ze hebben besteed aan het recyclen van plastic uit hun omgeving: iedereen wint.

De vergoeding is niet noodzakelijk geldelijk, maar kan ook in de vorm van voedsel, kleding, elektriciteit, enz.

De Plastic Bank certificeert gerecycled plastic als "sociaal plastic". Het doel is om het door te verkopen aan professionals om zo de beloning van de ingeschakelde personen te kunnen verwezenlijken. Sinds eind 2017 kan Plastic Bank de Duitse reus Henkel tot haar partners rekenen. Het is niet verwonderlijk dat ook zij vele prijzen hebben gewonnen voor hun werk. Edenly is er trots op hieraan mee te werken.
De vervuiling van de oceanen door plastiek is een van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Ze bedreigt niet alleen meer dan 600 waterdieren en –planten, maar brengt ook giftige elementen in onze voedselketen. De Verenigde Naties schatten dat de vervuiling door plastiek financiële schade veroorzaakt ter waarde van 13 miljard dollar per jaar. Die kosten zijn het resultaat van de impact van het plastiek op het onderwaterleven, het toerisme, de visvangst en de bedrijven.

The OceanCleanup heeft zich als doel gesteld om deze tijdbom onschadelijk te maken. Het is een organisatie zonder winstgevend doel die spitstechnologieën ontwikkelt om het plastiek uit de oceanen te verwijderen. Men schat dat door gebruik te maken van de stromingen in de oceanen, de passieve stromingen, in 5 jaar tijd de helft van de zone in de Stille Oceaan waar de afvalstoffen samendrijven, zou kunnen gezuiverd worden.

« Opdat deze organisatie vooruitgang zou kunnen boeken, moeten we niet alleen vooruit kijken, maar moeten we ook de achterliggende oorzaken aanpakken. » (BoyanSlat, stichter & CEO van The OceanCleanup)
Het team van Edenly staat vol bewondering voor zoveel engagement en een dergelijke grootse technische aanpak. Wij zijn dan ook gelukkig dat we The OceanCleanup kunnen steunen.