MENU

Milieubescherming

Prin Acordul de la Paris (COP21 din decembrie 2015), guvernele din întreaga lume s-au angajat să limiteze emisiile de carbon pentru a menține încălzirea globală "cu mult sub" o creștere de 2 ° C faţă de nivelurile preindustriale . Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie efectuată neutralizarea carbonului până în a doua jumătate a acestui secol. Deși reducerea emisiilor de carbon este esențială, studiile științifice arată că, chiar dacă emisiile încetează brusc, dioxidul de carbon care se află deja în atmosfera pământului ar putea continua să ne încălzească planeta timp de sute de ani. Provocarea este de a elimina în mod activ acest exces de carbon din atmosfera noastră.

Se pare că există o soluție simplă. Potrivit unui studiu al Universităţii Oxford, arborii ar fi cea mai bună tehnică pentru a aspira dioxidul de carbon din atmosferă și a inversa încălzirea globală. Pădurile echilibrează ciclul de apă al Pământului, esențial pentru răcirea climatului nostru. 50% din biomasa unui arbore este constituită din carbonul care rămâne stocat, acționând ca un "puţ de carbon", cu excepția cazului în care arborele se descompune sau este ars. Se estimează că pădurile globale conțin mai mult CO2 decât atmosfera. În acest context, este evident că trebuie să punem capăt dispariției pădurilor naturale și să accelerăm restaurarea peisajelor forestiere.

WeForest colaborează cu comunități, organizații locale și ONG-uri pentru a dezvolta proiecte de reîmpădurire la scară largă, demonstrând modul în care este posibilă revitalizarea solurilor degradate. Asociația, susținută de o rețea științifică vastă, reunește companii mici și mari care sunt responsabile și angajate să aibă un impact pozitiv asupra planetei noastre. Într-adevăr, WeForest și-a stabilit obiectivul de a transforma 250.000 de hectare de peisaj forestier până în 2021 (inclusiv 25.000 de hectare de păduri revitalizate), în timp ce își demonstrează cele mai bune practici și le transformă în standarde internaționale. Suntem mândri să putem susține acest proiect ambițios.
In Frankrijk sterft jaarlijks bijna 30% van de bijenkolonies. In minder dan 10 jaar tijd hebben 15.000 Franse imkers hun activiteit moeten opgeven. Deze aanzienlijke daling van de bijenbevolking wordt ‘Colony Collapse Disorder’ (CCD) genoemd. Dit is van bijzonder groot belang door de ecologische rol van de bij als bestuiver. Dankzij steeds grotere aandacht in de media is de maatschappij zich inmiddels al beter bewust van dit probleem.

De vereniging Un toit pour les abeilles gaat verder en biedt actieve steun aan de nationale imkers. De vereniging heeft een interface gecreëerd waardoor particulieren en ondernemingen bijenkorven bij de deelnemende imkers kunnen financieren. Hierbij wordt speciale aandacht besteed aan een aangepaste manier van bijen houden. De honing die wordt geoogst, voldoet aan de Europese biologische normen en bezit in de meeste gevallen het overeenkomstige kwaliteitslabel.

Bovendien onderneemt de vereniging ook andere acties voor de bescherming van bijen. Buiten bewustmaking door middel van een reizende tentoonstelling over bijen, verleent de vereniging financiële steun aan imkerfederaties. Un toit pour les abeilles helpt ook imkers met een bijzonder hoog sterftecijfer onder de bijen of die een slechte oogst hebben gehad. Bovendien neemt de vereniging maatregelen voor het redden van wilde bijenzwermen. Vaak doen particulieren een beroep op gespecialiseerde bedrijven om deze zwermen te vernietigen. De vereniging betaalt deze bedrijven om ze in plaats daarvan in een bijenkorf te kunnen installeren. Wij zijn blij met dit project op de lange termijn en zijn benieuwd naar de smaak van onze eigen honing!
Na de Ocean Cleanup hebben we besloten om een andere vereniging te steunen die vecht tegen de vervuiling van de oceaan door plastic. Hun aanpak lijkt zowel voor de hand liggend als vernuftig: om een einde te maken aan de watervervuiling moet van meet af aan worden voorkomen dat afval daar terechtkomt.

De Plastic Bank werd opgericht in maart 2013 in Vancouver, Canada. Volgens stichters David Katz en Shaun Frankson zou de enige manier om oceaanverontreiniging door plastic tegen te houden zijn om de waarde van dit plastic duidelijk te maken door zoveel mogelijk waarde in de handen van de verzamelaars te brengen.

In feite is Plastic Bank geen puur milieuproject, het is ook een sociaal project: het doel is om de vaak zeer arme mensen te betalen die in deze extreem vervuilde gebieden wonen voor de tijd die ze hebben besteed aan het recyclen van plastic uit hun omgeving: iedereen wint.

De vergoeding is niet noodzakelijk geldelijk, maar kan ook in de vorm van voedsel, kleding, elektriciteit, enz.

De Plastic Bank certificeert gerecycled plastic als "sociaal plastic". Het doel is om het door te verkopen aan professionals om zo de beloning van de ingeschakelde personen te kunnen verwezenlijken. Sinds eind 2017 kan Plastic Bank de Duitse reus Henkel tot haar partners rekenen. Het is niet verwonderlijk dat ook zij vele prijzen hebben gewonnen voor hun werk. Edenly is er trots op hieraan mee te werken.
De vervuiling van de oceanen door plastiek is een van de grootste milieuproblemen van onze tijd. Ze bedreigt niet alleen meer dan 600 waterdieren en –planten, maar brengt ook giftige elementen in onze voedselketen. De Verenigde Naties schatten dat de vervuiling door plastiek financiële schade veroorzaakt ter waarde van 13 miljard dollar per jaar. Die kosten zijn het resultaat van de impact van het plastiek op het onderwaterleven, het toerisme, de visvangst en de bedrijven.

The OceanCleanup heeft zich als doel gesteld om deze tijdbom onschadelijk te maken. Het is een organisatie zonder winstgevend doel die spitstechnologieën ontwikkelt om het plastiek uit de oceanen te verwijderen. Men schat dat door gebruik te maken van de stromingen in de oceanen, de passieve stromingen, in 5 jaar tijd de helft van de zone in de Stille Oceaan waar de afvalstoffen samendrijven, zou kunnen gezuiverd worden.

« Opdat deze organisatie vooruitgang zou kunnen boeken, moeten we niet alleen vooruit kijken, maar moeten we ook de achterliggende oorzaken aanpakken. » (BoyanSlat, stichter & CEO van The OceanCleanup)
Het team van Edenly staat vol bewondering voor zoveel engagement en een dergelijke grootse technische aanpak. Wij zijn dan ook gelukkig dat we The OceanCleanup kunnen steunen.