EXPRESS shipments are running normally - Read More
MENU

Wij steunen samen

Dankzij haar klanten en voortbouwend op haar succes en haar solidariteitsgevoel, ondersteunt Edenly belangrijke initiatieven in de Kinderbescherming, de de vrijheidstrijd van de vrouw en de milieubescherming

.

Om samen met ons deze belangrijke initiatieven te ondersteunen, kan u Edenly promoten, indien u volledig tevreden was over onze dienstverlening.Wat hebben we samen gerealiseerd ?

Edenly de dag van vandaag

Het kan banaal lijken, maar door enkele zaken in ons dagelijks leven te veranderen kunnen we een belangrijke verandering in de wereld teweeg brengen – vooral als we er allemaal aan meewerken. Het Edenly team heeft besloten om haar dagelijks reilen en zeilen onder de loupe te nemen ( de kantooractiviteiten, de relaties met onze leveranciers, onze partners en onze klanten) en die zaken eruit te halen die we zouden kunnen verbeteren door een meer verantwoorde houding aan te nemen. Op die wijze kunnen wij nu een of meerdere onderwerpen per maand ter harte nemen waarvan we het resultaat met u kunnen delen en die – laten we hopen- de wereld een beetje mooier zullen maken. Het is nog niet helemaal perfect, maar wij proberen om ons voortdurend te verbeteren.

Respect voor het milieu

Ziehier wat we reeds gerealiseerd hebben

  - Onze leveringsbons worden gedrukt op kwaliteitsvol recyclagepapier (gewaarmerkt FSC, voortkomend uit het Verantwoord Bosbeheer)
  - Het weren van plastieken juwelendoosjes en vervangen door houten juwelendoosjes die kwaliteitsvol en recycleerbaar zijn
  - Het weren van kistjes, die vervangen worden door een geschenkzakje
  - Gegroepeerde colis voor de klanten
  - Geen verzending meer van papieren facturen (te downloaden vanuit het klantenaccount)
  - Nauwgezet sorteren in ons papiergebruik en gebruik van klevers «Geen Publiciteit» op onze brievenbussen
  - Uitschrijven op de distributielijsten van papieren tijdschriften
  - Vervanging van alle papieren bankadministratie
  - Elke dag 100% minder gebruik maken van energieverslindende toestellen
  - Het weren van onnodige e-mails

En onze lopende doelstellingen

  - De overgang in onze boekhouding naar «100% papiervrij» (geen facturen meer op papier maar wel digitaal)
  - Het weren van alle kantoordrukwerk
  - Juwelendoosjes in gerecycleerd hout FSC
  - De uitdaging van een voortdurende daling van elektrisch verbruik in de kantoren en de werkplaatsen
  - Het opvolgen van het millieubeheer bij onze leveranciers

Menselijke waardering

Ziehier wat we reeds gerealiseerd hebben

  - Enkel leveranciers van edelstenen die het verdrag van Kimberley naleven
  - Hoffelijkheid, respect en luisterbereidheid bij alle contactpersonen en klanten
  - Mogelijkheid voor de medewerker om van op afstand te werken
  - Mogelijkheid voor de medewerkers om halftijds te werken
  - « Vrije namiddag voor de mama’s »eenmaal per week aangeboden gedurende de drie maanden die volgen op het moederschapsverlof
  - Belangstelling voor zowel de interne als externe medewerkers

En onze lopende doelstellingen

  - Het voortzetten van de controle voor de mensenrechten bij onze leveranciers
  - Mogelijkheid om te genieten van de voordelen van lidmaatschap
  - Het verder verminderen van onze prijzen en winstmarges
  - Verder nadenken over de mogelijke problemen en transparantie tegenover onze klanten
  - onze medewerkers krijgen 1 dag per maand om zich te wijden aan sociale of milieuvriendelijke activiteiten