MENU

De kinderbescherming

“Niemand is vrij als anderen worden onderdrukt.” In navolging van dit Leidmotief, is de missie van Thai Freedom House om kansen te bieden aan ontwortelde mensen die door de scheuren van de samenleving zijn gevallen en bijna onzichtbaar om ons heen leven. Dit zijn vluchtelingen uit verarmde en door oorlog getroffen landen, inheemse volkeren die fundamentele mensenrechten zijn ontzegd.

Opgericht in 2005, werkt het Thai Freedom House aan het bekendmaken van het lot van vluchtelingen uit Birma en de inheemse volkeren van Thailand. Ze documenteren gedetailleerde informatie over hun situatie ter plaatse (via een koffiebar) en over de wereld op hun website die toegankelijk is in het Engels. Hun doel is om middelen te vinden en te delen via een informatienetwerk over onderwijs, gezondheidszorg, beroepsopleiding, registratie en elementaire huisvesting voor vluchtelingen en inheemse volkeren in Thailand.

Een van de vlaggenschipprojecten van Thai Freedom House is hun taalprogramma gericht op het creëren van meervoudige geletterdheid onder de doelpopulatie. Het bestaat uit het leren van de nationale taal van het land van verblijf (Thais), Engels om de kansen op werk te vergroten en Shan (de moedertaal van de meeste studenten) om hun cultuur te behouden. Het Edenly-team is zo dankbaar voor hun inzet en trots op het ondersteunen van dit project dat de wereld een beetje kleur geeft.
Volgens het Institut de Veille Sanitaire is kanker de tweede doodsoorzaak bij kinderen tussen 0 en 15 jaar, na huishoudelijke ongevallen. Elk jaar krijgen 2.500 kinderen kanker en in tegenstelling tot wat we zouden kunnen denken, is deze ziekte bij kinderen niet te vergelijken met kanker bij volwassenen. Er bestaan meer dan 30 verschillende soorten kanker en leukemie bij kinderen en elk hiervan wordt als een zeldzame ziekte beschouwd.

Sinds de jaren 60 is Frankrijk een van de internationale leiders op het gebied van pediatrische oncologie. Dankzij de internationale organisatie van een Europees en Noord-Amerikaans medisch netwerk en de vooruitgang die mede hierdoor op therapeutisch gebied is geboekt, is het genezingspercentage van 30% in 1970 gestegen tot 65% in 2000 en 80% in 2010. Om op de ingeslagen weg door te kunnen gaan, zijn veel menselijke, technische en financiële middelen nodig - onderzoek vereist een sterke, langdurige inzet. De verening Enfants & Santé is een onmisbare speler in deze benadering.

Sinds 1998 neemt deze nationale vereniging actief deel aan de financiering van onderzoek tegen kanker en leukemie bij kinderen en tieners en besteedt hier al zijn middelen aan. Enfants & Santé draagt bij aan de financiering van klinisch en biologisch onderzoek in de 30 ziekenhuiscentra voor pediatrische oncologie in Frankrijk. Ze steunen ook vele projecten die als doel hebben artsen de middelen te geven om meer en beter te genezen. In deze context is een videoconferentieplatform ontwikkeld om de uitwisseling op afstand over prognose en behandeling te vereenvoudigen.
Wij danken Enfants & Santé voor deze hoge mate van inzet!
Als een kind aan een ernstige ziekte lijdt, kunnen we ons nauwelijks voorstellen wat dat voor het kind en zijn familie inhoudt. Buiten de uitdrukking van ons diepgevoelde medeleven, wilden wij mensen helpen die zich tot taak stellen in deze moeilijke situaties morele steun te bieden.

Sinds 1987 verwezenlijkt de vereniging Petits Princes dromen van kinderen en tieners tussen 3 en 18 jaar die aan een ernstige ziekte lijden. Het doel hiervan is dat het kind de extra energie vindt die hij nodig heeft om zijn ziekte te bestrijden, door zijn passie en zijn dromen te verwezenlijken. In deze context werkt de vereniging nauw samen met de familie en de behandelende artsen van het kind.

Les Petits Princes telt momenteel 20 permanente medewerkers en 80 toegewijde vrijwilligers die samenwerken met meer dan 150 kinderafdelingen in Frankrijk. Ze verwezenlijken minstens één kinderdroom per dag. Wij zijn bijzonder ontroerd door zoveel positieve energie en blij dat wij kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van een kinderdroom.
Kinderarbeid is een bijzonder gevoelig onderwerp waarover we ons bij Edenly veel zorgen maken. Wij doen al het mogelijke om te garanderen dat geen kinderen betrokken zijn in de waardeketen van onze sieraden. Wij voeren ‘verrassingsbezoeken’ uit in onze fabrieken en kiezen onze leveranciers en partners bijzonder zorgvuldig, omdat er voor ons geen twijfel over bestaat dat de plaats van een kind op school is en niet in de fabriek.

Kinderarbeid is vooral aanwezig in ontwikkelingslanden. India staat hierin op een trieste eerste plaats. Meer dan een van de drie werknemers zou nog geen 14 jaar oud zijn. Op dit gebied is Partage met name actief, en vooral in de staat Uttar Pradesh waar het sterftecijfer het hoogste is van het hele land. Hun actie is opgebouwd rond vier assen om een goede ontwikkeling van het kind te garanderen: onderwijs, gezondheid, bescherming tegen misbruik en gemeenschapsontwikkeling.

Partage viert dit jaar zijn 45e verjaardag. Hun interventiegebieden met betrekking tot kinderbescherming is net zo uitgebreid als bewonderenswaardig. De periode 2001-2010 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot ‘Internationaal Decennium voor een Cultuur van Vrede enGeweldloosheid voor de Kinderen in de Wereld’ na een door Partage gelanceerde campagne. Het is een plicht deze vereniging te steunen.
Niemand kan onverschillig blijven voor de situatie in Syrië - voor de beelden van geweld, verwoesting, lijden... Sinds het begin van de oorlog in 2011 heeft het conflict in Syrië volgens schattingen van verschillende ngo's meer dan 500.000 doden geëist. Kinderen zijn de eerste slachtoffers van dit conflict.

Syria Charity is een Franse vereniging die rechtstreeks in Syrië actief is. Zij zorgen voor de gerichte levering en distributie van levensmiddelen en basisbenodigdheden. Ze ondersteunen belegerde steden en bieden medische hulp. In deze context heeft Syria Charity in 2015 een moeder-kindhospitaal ingehuldigd.

Helaas zijn we niet in staat kinderen het vredige leven te geven dat ze verdienen. Maar we zijn er trots op dat we een organisatie kunnen ondersteunen die elke dag vecht om hun dagelijks leven wat draaglijker te maken. Dank u, Syria Charity!
Het geluk van het kind ontstaat in de kleinste cel van het sociale netwerk – het gezin. Wat ook de reden mag zijn waardoor een gezin in een delicate situatie is terecht gekomen, steeds blijft het belangrijk dat de kinderen er zo weinig mogelijk het slachtoffer van zijn.

CASA leidt de sociale solidariteitsacties in Portugal. Ze bieden steun, voedsel, kledij en helpen een onderkomen te vinden voor de daklozen, voor kwetsbare kinderen en jongeren, voor slachtoffers van geweld of mishandeling, wat ook hun nationaliteit, godsdienstige of politieke overtuiging, of etnische afkomst moge zijn.

De vereniging functioneert grotendeels dank zij het vrijwilligerswerk. Meer dan 1300 vrijwilligers in Portugal en Madeira ondersteunen meer dan 7000 hulpeloze gezinnen en 1600 daklozen

Edenly juicht de moed en het enthousiasme van CASA toe. Wij zijn dan ook fier erop dat we hen een klein beetje kunnen helpen.