MENU

De bescherming van de vrouw

Dakloosheid is momenteel een van de grootste sociale problemen in Duitsland en in vele andere landen. De situatie is de afgelopen jaren sterk veranderd: bij de ‘oude’ dakloosheid die al lang bestaat, zijn nieuwe vormen gekomen, zoals een toenemend aantal vluchtelingen en ouderen die in armoede leven. Volgens schattingen leven in Berlijn meer dan 6.000 mensen op straat, waarvan een derde vrouwen. De situatie van vrouwen is bijzonder moeilijk in deze context. Veel vrouwen hebben het over een voortdurend gevoel van onveiligheid als gevolg van agressie waar ze mee te maken hebben gehad.

’Evas Haltestelle’ is een onmisbare plek voor deze vrouwen. Al meer dan 20 jaar lang is dit een haven van vrede waar dakloze vrouwen kunnen voldoen aan hun basisbehoeften aan voeding, slaap, lichaamsverzorging en kleding wassen. Ze krijgen ook hulp om een permanente woning te vinden en hun rechten te onderzoeken en uit te oefenen. In de winter zorg Evas Haltestelle ‘s nachts voor noodopvang. Twee sociale werkers en vele vrouwelijke vrijwilligers zorgen voor het dagelijkse functioneren van deze instelling.

Dit jaar heeft Evas Haltestelle bijna zijn deuren moeten sluiten. Het huurcontract werd opgezegd en door de moeilijke situatie op de Berlijnse vastgoedmarkt was het erg moeilijk om een nieuw gebouw te vinden. Gelukkig heeft Evas Haltestelle nu een nieuw adres en heeft zelfs kunnen uitbreiden. Het nieuwe gebouw kan meer dan 100 vrouwen huisvesten. Het aantal plaatsen in de nachtopvang is zal ook verhoogd kunnen worden. Edenly wenst Evas Haltestelle veel sterkte voor de verhuizing en - natuurlijk - veel geluk in dit nieuwe ‘huis’.
Net als in Frankrijk is de voornaamste taak van SOS Villages d'Enfants Duitsland het bieden van een thuis aan arme kinderen en het bijdragen aan de verbetering van de sociale situatie van arme jongeren en gezinnen. Kinderen wiens biologische ouders niet voor hen kunnen zorgen, groeien zo toch op in een gezinsomgeving.

Het eerste dorp voor verlaten kinderen werd in 1949 in Oostenrijk geopend door Hermann Gmeiner. In die tijd werd terecht geconstateerd dat een kind een ouder, broers en zussen, een huis en een dorp nodig had. Nu is SOS Villages d'Enfants in 134 landen en gebieden wereldwijd vertegenwoordigd met meer dan 2.700 vestigingen.

Het werk concentreert zich niet meer alleen op de dorpen. Ze steunen tieners met creatieve activiteiten, gezamenlijke huur en beroepsopleidingen. De vereniging omvat ook dorpsgemeenschappen voor mensen met mentale en emotionele handicaps.

Edenly werd geraakt door de ‘Moedercentra’ die alleenstaande ouders de mogelijkheid bieden om contacten te leggen, gratis deel te nemen aan activiteiten en op hun kinderen te laten passen indien nodig. Wij zijn blij dat wij met name alleenstaande moeders kunnen steunen die hun gezinsleven en hun professionele loopbaan zonder hulp van een familie moeten organiseren.
Elk jaar worden 15 miljoen meisjes uitgehuwelijkt voor de leeftijd van 18 jaar. Dat betekent 28 meisjes per minuut: 1 meisje elke 2 seconden. De kindhuwelijken schenden de rechten van de meisjes op gezondheid, opleiding en ontwikkeling. Ze worden gans hun leven overgeleverd aan geweld en zitten gevangen in een eindeloze cirkel van armoede. De kindhuwelijken worden in stand gehouden door de ongelijkheid tussen de geslachten, de armoede, de tradities en de onzekerheid. Men vindt ze terug in verschillende landen, culturen en godsdiensten en ze zijn verschillend volgens de gemeenschap waarin ze voorkomen.

Girls Not Brides is een wereldwijde ontwikkelingssamenwerking die meer dan 800 organisaties groepeert in meer dan 95 landen. Deze organisaties hebben zich tot doel gesteld om een einde te maken aan de kindhuwelijken en om de meisjes een kans te bieden om hun mogelijkheden te ontwikkelen. Zij bieden lokale en geschikte mogelijkheden aan en stellen ze voor door middel van crowdfunding. De projecten van de leden van Girls not Brides hebben tot doel om de meisjes meer zelfstandigheid te bezorgen, om de gezinnen en de gemeenschappen wakker te schudden en om aan dienstverlening te doen en de wetgeving te doen naleven.

Edenly volgt al sedert lang de activiteiten van deze grote organisatie en we zijn vereerd dat we hen kunnen ondersteunen.