MENU

Oney
BETALING
PER BANKPAS
1
KIES DE
Oney 3x
en betaal in
Visa Mastercard
2
VERTEL ONS
ALLES


Vul het formulier in
zonder documenten
te verstrekken.
3
WIJ
ANTWOORDEN U


U krijgt onmiddellijk
antwoord.

De Oneg-oplossing ie een rentevrij kredietaanbod, dat binnen de twee maanden moet worden terugbetaald en waarvan de maandelijkse kosten minder bedragen dan EUR 4,84 (bedrag onderworpen aan een jaarlijkse indexering zoals overeenkomstig voorzien door artikel VII.3, §2, 3º van het Wetboek van Economisch Recht (hierna het "WER"), in toepassing van de consumptieprijsindex van de consumptieprijzen) en waarop de regels van Boek VII van het WER betreffende het consumentenkrediet niet van toepassing zijn omwille van de duur ervan en de verwaarloosbare koeten die ermee gepaard gaaneraan betreffende het consumentenkrediet niet van toepassing zijn omwille van de duur ervan en de verwaarloosbare koeten die ermee gepaard gaaneraan verbonden. Gereserveerd voor individuen en geldig voor elke aankoop van 100 € tot 2 500 € kunt u U beschikt over een termijn van binnen de 14 kalenderdagen na uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden om uw verbintenis te herroepen.

Onder voorbehoud van aanvaarding door de : Oney Bank - Naamloze Vennootschap met een kapitaal van 51 286 585 € - 34 avenue Avenue de Flandre 59170 CROIX - Ingeschreven in het handels - en vennootschapsregister van Lille Métropole onder nummer 546 380 197.
Oney Bank beschikt over een vergunning als kredietinstelling, verleend door dDe Franse Prudentiële Controleautoriteit Autorité de Controle Prudentiel (ACPR), 61 rue Rue Taitbout 75436 Paris cedex 09, heeft Oney Bank als kredietinstelling een vergunning verleend. Oneg Banken staat onder toezicht van deze instelling. De lijst van erkende kredietinstellingen kan worden geraadpleegd op de website www.regafar, die door het RCACde ACPR wordt gepubliceerd. Oney Bank is vanuit Frankrijk in België actief in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Oneg Bank oefent in België geen gereglementeerd beroep uit wegens gezien de aard van de dieneten die er worden aangeboden (krediet vrijgesteld van de toepassing van de bepalingen van Bcek VII van het Economisch Wetboek van Economisch Recht).